Projekter på AAU

Herunder er det muligt at finde beskrivelser af projekter samt rapporter, som jeg har medvirket til udførelsen af under mit studie som Civilingeniør i Bygge- & Anlægskonstruktioner på Aalborg Universitet.