Analyse og design af bærende konstruktioner

Titel: Analyse af cellulært materiale - Divinycell H

Formålet med dette projekt er at bestemme stivhedsegenskaberne for det cellulære materiale Divinycell H. Stivhedsparametrene bestemmes dels ved trækforsøg og dels ved at modellere mikrostrukturen med forskellige analytiske og numeriske modeller. Mikrostrukturen modelleres med bjælkemodeller af åbne kvadratiske og heksagonale prismer samt skivemodeller med cirkulære huller og skrå gitre, hvilket sammen med trækforsøget udmunder i fastlæggelsen af materialets stivhedsparametre.

De fundne parametre bruges i opbygningen af analytiske og numeriske modeller til bestemmelse af udbøjningen og spændingerne i en bjælke udsat for trepunktsbøjning. Udbøjningen beregnes med både Bernoulli-Euler- og Timoschenko-bjælketeori og med lineær elementmetode for plane skiver. Der udføres desuden et bøjningsforsøg, og det sammenlignes i hvor høj grad, bjælkemodellerne passer med forsøgsdata.

Rapport [2,0 MB]
Bilag [1,7 MB]

AAU Projektbeskrivelse

Tilbage