Projektering af bygge- og anlægskonstruktioner

Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge

I dette projekt bestemmes, hvordan en kontorbygning skal udføres. Bygningen er et betonelementbyggeri på seks etager med kælder i den ene ende.

Projektet behandler opførelsen af råhuset, herunder byggepladsindretning og etablering af byggegrube. Der findes tids- og ressourceforbrug for aktiviteterne, og ud fra dette laves en samlet tids- og ressourceplan. Endelig laves en priskalkulation med tilhørende finansieringsdiagram, idet der medregnes både direkte og indirekte omkostninger.

I rapporten beskrives Det Digitale Byggeri, herunder brugen af objektmodeller. Der er i forbindelse med projektet udarbejdet en hjemmeside til præsentation af projektet. Brugen af projektweb og databaser i forbindelse med projektet er ligeledes beskrevet i rapporten.

Rapport [2,0 MB]

AAU Projektbeskrivelse

Tilbage