Bygningen og dens omgivelser

Titel: Fra Pløjemark til by - Byudvikling i Universitetsparken

I forbindelse med Aalborg Kommunes ønske om at fremme Aalborg som Nordjyllands motor, planlægger kommunen en byudviddelse ved Universitetsparken. Projektet tager udgangspunkt i denne byudvidelse.

Rapporten redegører for Aalborg Kommunes samt projektgruppens mål med Universitetsparken. Der er udfærdiget en overordnet struktur- og etapeplan, samt en bebyggelsesplan for et boligområde.

Ud fra bebyggelsesplanen er der skitseprojekteret et seperatsystem, der skal lede regn- og spildevand væk fra området. Ydermere er der dimensioneret et regnvandsbassin.

Der er senere taget udgangspunkt i en udleveret bygning, for hvilken tag- og dele af kælderkonstruktionen er dimensioneret. Tagkonstruktionen er udført som et pulttag af præfabrikerede tagkassetter. Ved kælderen er det ovenliggende etagedæk samt bjælkerne og søjlerne detailprojekteret. På baggrund af en geoteknisk undersøgelsesrapport er et punkt- og stribefundament afslutningsvist dimensioneret.

Rapport [55,6 MB]
Bilag [54,7 MB]

AAU Projektbeskrivelse

Tilbage