Infrastrukturelle Anlæg

Titel: Ny Dallvej — tilslutning til Motorvej E45

Gennem længere tid har trafikken i Nordjylland været støt stigende, hvilket er årsag til problemer med afvikling af trafikken ved Skalborg. Undersøgelser viser, at trafikken på Hobrovej ved Skalborg kan reduceres med op til 35% ved at anlægge en tilkørsel til Motorvej E45 ved Dall Villaby. Projektet tager udgangspunkt i anlæggelse af denne tilkørsel.

Der udarbejdes løsningsforslag til en linieføring, der indebærer en stålbro over motorvejen. Stålbroen detailprojekteres som en dobbelt statisk ubestemt bjælkebro med skrå søjler.

Da området er af særlig drikkevandsinteresse, ledes regnvand via grøfter og ledninger til to regnvandsbassiner, der bundfælder de værst forurenende stoffer, inden vandet ledes videre ud i Østerå.

Rapport [6,8 MB]
Bilag [7,3 MB]

AAU Projektbeskrivelse

Tilbage