Modellernes virkelighed

Titel: Havnefronten i Aalborg Kommune

Der er i Aalborg store planer om byfornyelse, hvoraf en stor del er bestemt til at foregå på havnefronten. Et af mange store projekter er anlæggelsen af et havnebad, der kan trække mennesker fra midtbyen til havnen.

Dette projekt indeholder nogle af problemstillingerne ved anlæggelse af et havnebad i Aalborg havn. Det vil både blive belyst, om der er opbakning og grundlag for konstruktion af et havnebad, og hvordan det tekniske kan udføres.

For at opnå viden inden for emnet er en direkte observation blevet foretaget i form af en studietur til de eksisterende havnebade i København. Herudover er en række mennesker og firmaer blevet interviewet via telefon. Endelig er der blevet foretaget en brugeranalyse ud fra diverse spørgeskemaer.

Resultaterne af analyser og beregninger giver en ide om, hvorvidt den brugs- og finansieringsmæssige situation ser ud for havnebadet. Herudover udmunder det i et forslag til dimensioner af et kommende havnebad.

Tilbage