Virkelighed og modeller

Titel: Trafik og sportsanlæg

Gigantium er et af de største sportsanlæg i Aalborg. Dermed er det en vigtig del for både bredde- og eliteidræt i og omkring Aalborg.

Ved store arrangementer i Gigantium er der store problemer med afviklingen af trafikken, hvilket er baggrunden for dette projekt.

Trafikanalyser af problemerne har vist, at heller ikke det kommende løsningsforslag fra Aalborg Kommune er tilstrækkeligt, for at få trafikken afviklet uden problemer.

Ud fra erfaringer, draget af de trafikale problemer, er der i projektet udarbejdet to løsningsforslag, der hver skal kunne afvikle 1200 biler på 30 minutter.

Tilbage