Velkommen

Denne hjemmeside er udarbejdet i forbindelse med, at jeg til sommer 2009 færdiggør min uddannelse til Civilingeniør i Bygge- & Anlægskonstruktioner på Aalborg Universitet.

På hjemmeside er det muligt at finde mit CV, en beskrivelse af min uddannelse som Civilingeniør på AAU samt beskrivelser af de projekter, jeg har udarbejdet under mit studie.